WIADOMOŚCI:

Laureaci konkursu powiatowego z SP3!

Jak informuje p. Agnieszka Paduch, 22 września 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu powiatowego "Ocalić tradycję od zapomnienia". Całe podium przypadło naszym uczniom: Bartoszowi Kutynie (1 miejsce), Jakubowi Zdańkowskiemu (2 miejsce), Aleksandrze Baran (3 miejsce), A wśród wyróżnionych znaleźli się: Kacper Wawer, Hanna Michałeczko i Oliwier Oleksy. Nagrody wręczyli p. Jerzy Sudoł - starosta tarnobrzeski i p. Anna Żarów - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Udział w konkursie pomógł poszerzyć uczniom wiedzę o kulturze lasowiackiej. Serdeczne gratulacje dla uczniów i podziękowania za rozsławianie imienia naszej szkoły

Dodatkowe informacje na


Dzień Kropki także u nas!

Jak informują pp. Dorota Zdańkowska i Anna Czaplińska, 15 września 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. W naszej szkole klasy 1a, 1b, 1c, 1d 2a oraz 3a włączyły się w obchody tego niesamowitego święta - odkrywały i prezentowały swoje talenty. Brały udział w kreatywnych zabawach i zadaniach z kropką w tle. Zobacz prezentację: Kliknij Tu!

Dodatkowe informacje na


Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku

Jak informuje OKE w Krakowie, na stronie głównej (www.oke.krakow.pl) zamieszczone zostały informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Dodatkowe informacje na


E-dziennik - aktywacja, hasło itp.

Aby korzystać ze szkolnego e-dziennika Rodzic i uczeń muszą wykonać kilka prostych czynności (* posiadanie samodzielnego konta przez Ucznia jest niezbędne, ze względu na ewentualne możliwości pracy w ramach tzw. nauki zdalnej w systemie Librus, jeśli zajdzie taka konieczność. Przy czym loginy i hasła do e-dziennika z poprzedniego roku szkolnego są nadal aktywne, po czynnościach administracyjnych wykonanych przez Wychowawcę klasy na e-dzienniku w nowym roku szkolnym). 1. Muszą podać Wychowawcy klasy swój aktywny adres e-mail (czytelnie i bezbłędnie) - inny dla Rodzica i inny dla ucznia (* także rodzieństwo musi korzystać z osobnego konta). 2. Wychowawca wpisuje tę informacje po zalogowaniu się do e-dziennika. W przypadku ucznia -> Organizacja szkoły/edycja danych uczniów/edytuj/e-mail. W przypadku Rodzica/Opiekuna prawnego -> Organizacja szkoły/konta Rodziców/zarządzaj kontami/edytuj/e-mail. 3. Jeśli Rodzic lub uczeń podał poprawnie Wychowawcy swój e-mail (to nie mogą być te same adresy!), a ten wpisał je w odpowiednie miejsca i zapisał dane, od tego czasu można aktywować swoje konto na e-dzienniku szkoły. 4. Na przykład, wchodzimy na stronę główną naszej szkoły sp3.tarnobrzeg.pl i poniżej klikamy na pole "Zaloguj się", pod napisem "E-dziennik. Od roku szkolnego 2018/2019" lub na ikonie graficznej na górnej belce menu. 5. Po ukazaniu się strony logowania do systemu Librus, który obsługuje e-dziennik SP3 należy wykonać czynności jak na poniższym rysunku (* dane aktywacyjne przyjdą na e-mail podany przez Rodzica lub ucznia wraz z linkiem potwierdzającym). UWAGA! Tą samą drogą można uzyskać dostęp do konta już istniejącego na e-dzienniku i zmienić hasło, jeśli je zapomnieliśmy. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie Platformy Vulcan - Innowacyjny Tarnobrzeg (pkt 1) - Kliknij tu!

Dodatkowe informacje na


Świetlica szkolna i obiady 2020/2021

Przedkładamy wszystkim zainteresowanym Rodzicom i Opiekunom prawnych zestaw dokumentów niezbędnych do zapisu dziecka do świetlicy lub na obiady w stołówce szkolnej: (*.pdf): Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, Deklaracja zapisu na obiady, Upoważnienie do odbioru ze świetlicy, Upoważnienie do odbioru z basenu, Zaświadczenie o zatrudnieniu. Prosimy o terminowe dostarczenie wypełnionych dokumentów do Kierownika świetlicy lub sekretariatu szkoły. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Dodatkowe informacje na


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. (wtorek) to dzień rozpoczęcia zajęć dydkatyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. Przedstawiamy harmonogram dla klas I-VIII SP3 w tym dniu - (*.pdf): Kliknij Tu!

Dodatkowe informacje na


Procedury bezpieczeństwa 2020/2021

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w systemie stacjonarnym, w okresie zagrożenia COVID-19, w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu - (*.pdf): Kliknij Tu! Materiały będą dostępne także na e-dzienniku.

Dodatkowe informacje na


Certyfikaty POZP dla zawodników...

Jak informuje p. Angelika Michalik, w dniach od 3 do 12 sierpnia 2020 r. dwójka zawodników UKS Delfin Tarnobrzeg, Natalia Rzeszowiak oraz Bartłomiej Skwara, przebywali na obozie kadry wojewódzkiej w pływaniu młodzików w Janowie Lubelskim. Po zakończeniu obozu zawodnicy otrzymali Certyfikaty Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego. Pozostali zawodnicy klubu "Delfin" trenują pod okiem trenerów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, przygotowując się do nowego sezonu pływackiego.

Dodatkowe informacje na


Szczegłówe wyniki SP3 za 2020 r.

Jak informuje p. Agnieszka Paduch, ósmoklasiści SP3 uzyskali na egzaminie wyniki średnie na poziomie: j. polski (64,69%), matematyka (49,75%) oraz j. angielski (59,81%). Średnie wyniki szkoły z j. polskiego były o 5% wyższe od średniej w miastach (20-100 tys.) i średniej krajowej, 4% wyższe od średniej województwa podkarpackiego. Z matematyki średnie wyniki szkoły były o 3% wyższe od średniej w miastach (20-100 tys.), średniej województwa podkarpackiego i średniej krajowej. Z j. angielskiego - średnie wyniki szkoły były o 2% wyższe od średniej w miastach (20-100 tys.) i o 5% wyższe od średniej krajowej, 7% wyższe od średniej województwa podkarpackiego. A tak wyglądają wyniki poszczególnych klas: 8 "a": j. polski 69,63% - 8 stanin*, matematyka 53,95% - 7 stanin, j. angielski 62,09% - 8 stanin; 8 "b": j. polski 66,25% - 7 stanin, matematyka 47,20% - 6 stanin i j. angielski 55,45% - 7 stanin; 8 "c": j. polski 58,34% - 5 stanin, matematyka 48,39% - 6 stanin i j. angielski 58,17% - 7 stanin. (*skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez klasę/szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisjach okręgowych przyjęło się, że stanin 1. oznacza najniższy wynik egzaminu (poniżej 4 proc.), stanin 2. wynik bardzo niski, stanin 3. wynik niski, stanin 4. wynik poniżej średniego, stanin 5. wynik średni, stanin 6. wynik powyżej średniego, stanin 7. wynik wysoki, stanin 8. wynik bardzo wysoki, wreszcie stanin 9. wynik najwyższy, powyżej 95 proc.).

Dodatkowe informacje na


Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Jak informuje OKE w Krakowie, na podstawie informacji dyrektora CKE z 28 lipca 2020 r., wyniki egzaminu ósmoklasity przeprowadzonego w czerwcu i lipcu br. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek), o godz. 11.30. Co ważne, absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, także w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU ( https://wyniki.edu.pl/ ), dostępnym na podstawie otrzymanych loginów i haseł w systemie informatycznym od 31 lipca br., od godz. 10.00. Więcej szczegółowych informacji w komunikacie dyrekcji CKE z 28 lipca br. (*.pdf): Kliknij Tu!

Dodatkowe informacje na


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.