DLA NAUCZYCIELA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ministerstwo-glowna

Czytaj więcej...
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

http://www.ko.rzeszow.pl/

Czytaj więcej...
PCEN w Rzeszowie

PCEN w Rzeszowie

https://www.pcen.pl/

Czytaj więcej...
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://www.cke.gov.pl/

Czytaj więcej...
OKE w Krakowie

OKE w Krakowie

http://www.oke.krakow.pl/inf/

Czytaj więcej...
SCUW w Tarnobrzegu

SCUW Tarnobrzeg

http://www.moze.tarnobrzeg.pl/

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna

https://tarnobrzeg.pbw.org.pl/

Czytaj więcej...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

http://poradnia.tarnobrzeg.pl/

Czytaj więcej...

Diecezja Sandomierska

http://diecezjasandomierska.pl/

Czytaj więcej...

Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.