WYNIKI SPRAWDZIANÓW KOMPETENCJI Z LAT 2002-2016:

Szczegłówe wyniki SP3 za 2016 r.

Tegoroczny sprawdzian (5 kwietnia 2016 r.) był ostatnim sprawdzianem komentencji klas szóstych w tej formule. Składał się, podobnie jak w ubiegłym roku z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (z wykorzystaniem wiedzy historycznej i przyrodniczej). Na rozwiązanie pierwszej części uczniowie mieli 80 min., a po przerwie rozwiązywali zadania z języka obcego - w wypadku SP3 z języka angielskiego. Z uzyskanych wyników (typ wymagań standardowy) wynika, że szóstoklasiści SP3 uzyskali wyniki na poziomie: j. polski (71,7%), matematyka (53,6%) - razem (63%) i j. angielski (74,3%). Wyniki szkoły z j. polskiego i j. angielskiego są powyżej wyników uzyskanych w kraju i województwie, a z matematyki o 0,4-1,7% poniżej. A tak wyglądają wyniki poszczególnych klas:

  • Klasa 6 "a": j. polski (80,0%), matematyka (64,6%) i j. angielski (84,1%)
  • Klasa 6 "b": j. polski (71,4%), matematyka (59,6%) i j. angielski (75,8%)
  • Klasa 6 "c": j. polski (70,9%), matematyka (43,5%) i j. angielski (73,2%)
  • Klasa 6 "d": j. polski (63,8%), matematyka (44,5%) i j. angielski (62,9%)


Szczegłówe wyniki SP3 za 2015 r.

Tegoroczny sprawdzian (1 kwietnia 2015 r.) składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (z wykorzystaniem wiedzy historycznej i przyrodniczej). Na rozwiązanie pierwszej części uczniowie mieli 80 min., a po przerwie rozwiązywali zadania z języka obcego - w wypadku SP3 z języka angielskiego. Z uzyskanych wyników (typ wymagań standardowy) wynika, że szóstoklasiści SP3 uzyskali wyniki na poziomie: j. polski (77,3%), matematyka (67,2%) i j. angielski (83,5%). Wyniki szkoły są powyżej wyników uzyskanych w gminie, powiecie i województwie! A tak wyglądają wyniki poszczególnych klas:

  • Klasa 6 "a": j. polski (75,4%), matematyka (72,5%) i j. angielski (87,0%)
  • Klasa 6 "b": j. polski (79,2%), matematyka (80,2%) i j. angielski (89,8%)
  • Klasa 6 "c": j. polski (83,3%), matematyka (64,6%) i j. angielski (86,3%)
  • Klasa 6 "d": j. polski (68,2%), matematyka (43,4%) i j. angielski (65,3%)


2013-2014: Szczegłówe wyniki SP3 za 2014 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2014 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 27,7 pkt (na 40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 29.1, klasa VI b - średnia: 30.4, klasa VI c - średnia: 23.9, klasa VI d - średnia: 25,3. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 27.6 pkt, w powiecie 27.6 pkt, a w województwie 26.3 pkt. Czytanie: 8,1 na 10 pkt, pisanie: 6,2 na 10 pkt, rozumowanie: 5,3 na 8 pkt, korzystanie z informacji: 2,9 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 5,2 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie.


2012-2013: Wyniki sprawdzianu SP3 za 2013 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2013 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 24,0 pkt (na 40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 24.5, klasa VI b - średnia: 27.4, klasa VI c - średnia: 19.8, klasa VI d - średnia: 23,1. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 26.0 pkt, w powiecie 26.0 pkt, a w województwie 24.3 pkt. Czytanie: 7,8 na 10 pkt, pisanie: 6,3 na 10 pkt, rozumowanie: 3,9 na 8 pkt, korzystanie z informacji: 2,6 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 3,5 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie.


2011-2012: Wyniki sprawdzianu SP3 za 2012 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2012 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 25,6 pkt (na 40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 26.5, klasa VI b - średnia: 23.9, klasa VI c - średnia: 27.7, klasa VI d - średnia: 24,8. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 25.4 pkt, w powiecie 25.4 pkt, a w województwie 23.0 pkt. Czytanie: 6,9 na 10 pkt, pisanie: 6,6 na 10 pkt, rozumowanie: 4,6 na 8 pkt, korzystanie z informacji: 2,8 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,6 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie.


2010-2011: Wyniki sprawdzianu SP3 za 2011 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2011 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 26,0 pkt (na 40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 28.4, klasa VI b - średnia: 23.4, klasa VI c - średnia: 28.0, klasa VI d - średnia: 25,0. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 26.9 pkt, w powiecie 26.9 pkt, a w województwie 25.84 pkt. Czytanie: 8,5 na 10 pkt, pisanie: 5,1 na 10 pkt, rozumowanie: 5,7 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 2.5 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,2 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie. Aby je sprawdzić i przeanalizować, należy podać swój numer PESEL oraz indywidualne hasło ucznia, otrzymane od Dyrekcji szkoły. KLIKNIJ TU !


2009-2010: Wyniki sprawdzianu SP3 za 2010 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2010 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 25,97 pkt (na 40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 29.29, klasa VI b - średnia: 26.56, klasa VI c - średnia: 23.23, klasa VI d - średnia: 24,50. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 27.11 pkt, w powiecie 27.11 pkt, a w województwie 25.16 pkt. Czytanie: 7,76 na 10 pkt, pisanie: 5,79 na 10 pkt, rozumowanie: 5,56 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 2.6 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,26 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie. Aby je sprawdzić i przeanalizować, należy podać swój numer PESEL oraz indywidualne hasło ucznia, otrzymane od Dyrekcji szkoły. KLIKNIJ TU !


2008-2009: Wyniki sprawdzianu SP3 za 2009 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2009 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 24,3 pkt (na 40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 24.6, klasa VI b - średnia: 25.6, klasa VI c - średnia: 25.0, klasa VI d - średnia: 21,6, klasa VI e - średnia: 24.7. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 24.9 pkt, w powiecie 24.9 pkt, a w województwie 23.0 pkt. Czytanie: 8,4 na 10 pkt, pisanie: 5.4 na 10 pkt, rozumowanie: 4.0 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 2.6 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,0 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie. Aby je sprawdzić i przeanalizować, należy podać swój numer PESEL.


2007-2008: Wyniki sprawdzianu SP3 za 2008 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2008 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 24,6 pkt (na 40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 28.5, klasa VI b - średnia: 26.6, klasa VI c - średnia: 24.1, klasa VI d - średnia: 20,2. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 27.2 pkt, w powiecie 27.2 pkt, a w województwie 26.0 pkt. Czytanie: 8,4 na 10 pkt, pisanie: 5.6 na 10 pkt, rozumowanie: 4.9 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 2.3 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,3 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie: TUTAJ. Aby je sprawdzić i przeanalizować, należy podać swój numer PESEL oraz indywidualne hasło ucznia, otrzymane od Dyrekcji szkoły.


2006-2007: Wyniki sprawdzianu w SP3 za 2007 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (maj 2007 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 29,00 pkt (na 40 możliwych), co jest lepszym wynikiem o 2,18 pkt w porównaniu z poprzednim rokiem. Klasa VI a - średnia: 27.3, klasa VI b - średnia: 24.9, klasa VI c - średnia: 31.0, klasa VI d - średnia: 32.5, klasa VI e - średnia: 27.1; klasa VI f - średnia: 30.9. Średni wynik sprawdzianu uczniów Tarnobrzega wynosi: 29,6 pkt. Czytanie: 8,4 na 10 pkt, pisanie: 7,6 na 10 pkt, rozumowanie: 5.3 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 2.9 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,8 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie.


2005-2006: Wyniki sprawdzianu w SP3 za 2006 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (maj 2006 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 26,82 pkt (na 40 możliwych), co jest gorszym wynikiem o 3,71 pkt w porównaniu z poprzednim rokiem. Klasa VI a - średnia: 32.9, klasa VI b - średnia: 30.7, klasa VI c - średnia: 23.9, klasa VI d - średnia: 24.4, klasa VI e - średnia: 21.6. Średni wynik sprawdzianu uczniów Tarnobrzega wynosi: 27,15 pkt. Miejsce wyniku szkoły pośród szkół w okręgu "średni". Czytanie: 8,0 na 10 pkt, pisanie: 7,1 na 10 pkt, rozumowanie: 4.9 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 2.5 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,3 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w Krakowie.


2004-2005: Wyniki sprawdzianu w SP3 za 2005 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (maj 2005 r.). Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 30,53 pkt (na 40 możliwych), co jest lepszym wynikiem o 2,53 pkt w porównaniu z poprzednim rokiem. Klasa VI a - średnia: 32.6, klasa VI b - średnia: 33.4, klasa VI c - średnia: 28,7, klasa VI d - średnia: 26,9. Średni wynik sprawdzianu uczniów Tarnobrzega wynosi: 31,67 pkt. Miejsce wyniku szkoły pośród szkół w okręgu "wyżej średni". Czytenia: 8,3 na 10 pkt, pisanie: 7,2 na 10 pkt, rozumowanie: 6.1 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 3.0 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w praktyce: 5,9 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów będą dostępne w serwisie SIEMA OKE w Krakowie po 18 maja br.


2003-2004: Wyniki sprawdzianu w SP3 za 2004 r.

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (maj 2004 r.). Według oceny OKE w Krakowie, nasi uczniowie uzyskali "wysoki wynik" na tle pozostałych szkół w trzech województwach. Mówiąc w sportowym języku - medalową pozycję! Tegoroczna średnia szkoły wyniosła 28,0 pkt (na 40 możliwych), co jest słabszym wynikiem o 4,8 pkt w porównaniu z poprzednim rokiem. Poszczególne klasy uzyskały następujące średnie: kl. VI a - 28,6; klasa VI b - 30,3; klasa VI c - 26,7; klasa VI d- 25,8; klasa: VI e - 28,9 i klasa VI f - 27,4. Średnia liczba punktów za poszczególne kategorie umiejętności dla uczniów naszej szkoły wynosiła odpowiednio: 8,6 (max. 10) - czytanie, 9,5 (max. 12) - pisanie, 3,9 (max. 8) - rozumowanie, 1,6 (max. 2) - korzystanie z informacji, 4,3 (max. 8) - wykorzystanie wiedzy w praktyce. Szczegółowe wyniki dostępne są już w serwisie SIEMA OKE w Krakowie.


2002-2003: Wyniki sprawdzianu w SP3 za 2003 r.

OKE w Krakowie udostępniłą już oficjalne wyniki egzaminu kompetencji uczniów klas szóstych w roku szkol. 2002/2003. Według nich nasza szkoła uzyskała średnią 32,8 pkt (na 40 pkt max), co jest lepszym o 0,26 pkt wynikiem niż w roku ubiegłym. Natomiast średni wynik całego OKE Kraków wynosi 29,2 pkt., a woj. podkarpackim 28,75 pkt. Poszczególne klasy uzyskały następująceą śednią punktów: VI a (30,1 pkt), VI b (34,8 pkt) i VI c (33,3 pkt.). W klasie VI a i VI b, w sumie 3 osoby uzyskały max. liczbe punktów. W przedziale punktacji 30-39 pkt. jest 47 uczniów naszej szkoły, w przedziale 20-29 pkt. znalazło się 15 uczniów, a w przedziale 10-19 pkt. (najnizej 18 pkt.) jest 2 osoby. Średnia liczba punktów za poszczególne kategorie umiejętności dla uczniów naszej szkoły wynosiła odpowiednio: 8,9 (max. 10) - czytanie, 10,5 (max. 12) - pisanie, 6,3 (max. 8) - rozumowanie, 1,9 (max. 2) - korzystanie z informacji, 5,2 (max. 8) - wykorzystanie wiedzy w praktyce.


2001-2002: Wyniki sprawdzianu w SP3 za 2002 r.

Według oficjalnych wyników sprawdzianu kompetencji (w roku szk. 2001/02) klasa VI "a" uzyskała średnią 32,74 pkt (na 40 możliwych), a klasa VI "b" 32,34. Średnia wynik uczniów klas szóstych SP3 wyniosł ogółem 32,54 pkt., natomiast średnia szkół w gminie i powiecie 30,79 a szkół w województwie podkarpackim 29,63. Średnia liczba punktów za poszczególne kategorie umiejętności dla uczniów naszej szkoły wynosiła odpowiednio: 8,54 (max. 10) - czytanie, 10,36 (max. 12) - pisanie, 6,32 (max. 8) - rozumowanie, 1,88 (max. 2) - korzystanie z informacji, 5,45 (max. 8) - wykorzystanie wiedzy w praktyce.


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.