SZKOLNA RADA RODZICÓW:

Miejsce na kolejną informację od RR

Podamy ją jak tylko nadejdzie...


Rada Rodziców - rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców - przewodniczący: Michał Pyłka, zastępca przewodniczącego: Wojciech Wojtan, skarbnik: Joanna Ostrowska, sekretarz: Monika Markiewicz, członkowie Prezydium RR: Anna Bienias, Arkadiusz Błasiak, Magdalena Drabik i Ewa Maćków.


Rada Rodziców - rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców - przewodniczący: Arkadiusz Błasiak, zastępca przewodniczącego: Wojciech Wojtan, skarbnik: Katarzyna Trojanowska, sekretarz: Joanna Ostrowska, członkowie Prezydium RR: Angelika Rozmus i Michał Pyłka.


Numer konta Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. A. Freyera w Tarnobrzegu to: 02 9434 0002 2001 1000 2541 0002, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu. Konto służy do wpłat za świetlicę oraz na tzw. Komitet Rodzicielski.


Wpłaty za obiady od roku szkolnego 2016/2017

Wpłaty abonamentowe (miesięczne) za obiady w szkolnej stołówce można dokonywać m.in. przelewem na konto. Dane do przelewu: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Alfreda Freyera, ul. Kochanowskiego 1, 39-400 Tarnobrzeg. Numer konta szkoły: 53 1240 2744 1111 0000 3991 5610, tytułem - Miesiąc, nazwisko i imię, klasa (np. IX, Kowalski Jan, kl. I A). Dodatkowe informacje u kierownika świetlicy oraz w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje w "Regulaminie stołówki szkolnej" SP3 (pdf, 436 KB) - Kliknij Tu !


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.