SZKOŁY PONADPODSTAWOWE W TARNOBRZEGU I POWIECIE:

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Nr 3 im. gen. W. Sikorskiego w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

I Społeczne LO im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Społeczne LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Katolickie LO im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Siarka" w Tarnobrzegu

Czytaj więcej...

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach

Czytaj więcej...

Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.