O SZKOLE:

Łyk historii od Dyrekcji

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kochanowskiego 1 został przekazany społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu 1 września 1964 r. Pierwszym dyrektorem placówki był mgr Antoni Kowalski. Patronat i opiekę nad szkołą sprawowały przez wiele lat KiZPS "Siarkopol". Od 1974 roku SP3 była przez wiele lat także Szkołą Sportową (aktualnie, nadal utrzymuje ten profil). Pierwszym patronem szkoły był Tomasz Dąbal. W kolejnych latach dyrektorami placówki byli: mgr Stanisław Sworst (1973-78), mgr Stanisław Szkwara (1979-1984), mgr Janina Sworst (1985-1987), mgr Władysław Jakubowicz (1988-1991), mgr Maria Hełmecka (1991-2002), mgr Anna Czaplińska (2002-2011) i mgr Anetta Martyniuk (2011-2016). Od 1 września 2016 r. stanowisko dyrektora SP3 objął mgr Mirosław Holuk, który wygrał konkurs na to stanowisko w czerwcu 2016 r.


Trochę informacji z lat 1991-1999

W latach 1991-1999 do SP3 uczęszczało rokrocznie ponad 550 uczennic i uczniów w klasach I-VIII. W klasach młodszych poza lekcjami w-f prowadzone były zajęcia z pływania. W klasach starszych uczniowie mieli dodatkowe lekcję siatkówki i koszykówki, a grupa utalentowanych pływaków miała lekcje w toku indywidualnym. Szkoła współpracowała m.in. z Kolegiów Nauczycielskich, Wojewódzkim Domem Kultury, a także od 1991 r. z zaprzyjaźnioną szkołą francuską w Nancy. Dzięki wysokim kwalifikacjom grona pedagogicznego uczniowie SP3 od kilku zajmują czołowe lokaty w konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 1995/1996 SP3 okazała się najlepszą w rankingu ilości laureatów w byłym województwie tarnobrzeskim (tytułem tym mogło się pochwalić 19 uczniów, co stanowiło 34,5 proc. wszystkich ówczesnych ośmioklasistów). Przypomnijmy także, że w 1994 roku szkoła zajęła III miejsce w krajowym rankingu "Płomyczka", a za rok szkolny 1995/96 miejsce siódme w krajowym rankingu Ministerstwa Edukacji Narodowej i 3 miejsce w konkursie samorządowym za działalność gospodarczą. Wiosną 1997 r. - mimo ówczesnego braku pracowni komputerowej - szkoła posiadała już swoje strony WWW w sieci Internet. Inicjatywa ta została zrealizowana za zgodą administratora serwera Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na przełomie 1997/1998 SP3 szkoła stała się szcześliwym posiadaczem pierwszej, nowoczesnej pracowni komputerowej. Od stycznia 1998 r. nowym patronem szkoły jest Alfred Freyer, słynny długodystansowiec rodem z Dzikowa (obecnie dzielnica Tarnobrzega). W wyniku reformy oświaty SP3 od września 1999 r. została sześcioklasową szkołą podstawową (samorządową).


Co nowego od 2017 r.?

Z dniem 1 września 2017 r. placówka w wyniku zmian w oświacie stała się szkołą ośmioklasową. Jednocześnie szkoła powiększyła się o oddziały gimnazjalne (klasy: II-III) z byłego Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu wraz z kadrą i pracownikami szkoły. Stan taki trwał do końca roku szkolnego 2018/2019, gdy szkołę ukończyli ostatni absolwenci oddziałów gimnazjalnych, a budynek byłego gimnazjum zajęła inna placówka oświatowa. Od początku roku szkolnego 2019/2020 szkoła zajmuje tylko budynek przy ul. Kochanowskiego 1.


Sławni absolwenci

Wśród sławnych i wybitnych absolwentów naszej szkoły jest m.in. Robert Korzeniowski - trener, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski. Uczęszczał do naszej szkoły od szóstej klasy (1980/81). Wcześniej uczył się w SP w Jarosławiu. Jego wychowawczynią w SP3 była Halina Śmigała. W ósmej klasie miał 10 numer w dzienniku. Przez te trzy lata był wzorowym uczniem. W kl. VI b - same piątki na świadectwie, kl. VII b - same piątki na świadectwie, kl. VIII b - miał tylko jedną ocene dobrą (z fizyki). Ukończył szkołę w czerwcu 1983 r. Wiecej informacji znajdziecie na prywatnej stronie Roberta Korzeniowskiego: Kliknij Tu!

Ilustracja do informacji

Patron szkoły - Alfred Freyer

Urodził się w 11 września 1901 w Dzikowie. Jego ojciec był koniuszym hr. Zdzisława Tarnowskiego w Dzikowie. Jako młody gimnazjalista ujawnił swoje wszechstronne talenty sportowe. Do dziś starzy Tarnobrzeżanie wspominają jego słynne wyścigi z pociągiem na trasie z Wielowsi do Tarnobrzega (ok. 10 km), gdzie potrafił pozostawić za sobą rozpędzony parowóz z wagonami nawet o pareset metrów. Trenował jednak footbol i był napastnikiem w tarnobrzeskiej "Dzikovii". Lokalny sukces w zawodach na 1500 m. pobudził go do treningów lekkoatletycznych. W 1925 r. wystartował w krajowym biegu długodystansowym, organizowanym przez "Ilustrowany Kurier Codzienny" i zdobył III miejsce. Od tego czasu zajmował czołowe miejsca na licznych zawodach krajowych. Przeciętny puls A. Freyera wynosił 42-44 po biegu na 110 m. Z tarnobrzeskiej "Dzikovi" przenosi się do klubu "IFC Katowice", a następnie warszawskiej "Polinii". W grudniu 1927 r. przyjeżdża do Dzikowa na Boże Narodzenie, aby na dłuższy czas pożegnać się z rodziną i wyjechać na treningi przygotowawcze do Olimpiady w Amsterdamie. Ginie jednak w płomieniach gorejącego zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie, 21 grudnia 1927 r., ratując bezcenne skarby kultury europejskiej i narodowej gromadzonych od stuleci w tej sławnej w całym kraju siedzibie rodowej. Wraz z nim zginęło podczas akcji 11. osób. Pochowany został przez najbliższych i właścicieli Dzikowa na cmentarzu w Miechocinie (obecnie dzielnica Tarnobrzega). Na jego cześć od kilkunastu lat organizowany jest rokrocznie ogólnopolski "Bieg Nadwiślański o Memoriał A. Freyera".

Dodatkowe informacje m.in. na Wikipedii - kliknij tu!, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - kliknij tu!

Ilustracja do informacji

Hymn szkoły

Słowa: Kazimierz Wiszniowski, muzyka: Piotr Pałka - kliknij tu!

1. Tak biec, by pierwszym być
tak być, by pięknie żyć
do mistrza równać krok,
z nim biec przez cały rok.

Ref.
Nauka wiedzy klucz,
uczeń za mistrzem tuż.
On życie swoje dał,
ratując zamku skarb.

2.
Bieg mistrza dla nas wzór,
codzienny szkolny trud,
mądrość dla Polski jest
Ojczyźnie radość, pieśń.


Książka jubileuszowa na 50-lecie

"Tarnobrzeska 'Trójka'. Źródła do dziejów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Alfreda Freyera" to tytuł książki, która została przygotowana z okazji 50-lecia szkoły. Jej wydawcą jest tarnobrzeskie wydawnictwo "Attyla". Na 224 stronach zamieszczono m.in. wybrane publikacje dotyczące 'Trójki' za lata 1964-1995, opublikowane na łamach tygodnika "Siarka" oraz "Tygodnika Nadwiślańskiego", wspomnienia dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracyjnych i absolwentów, materiał archiwalny z jubileuszu 30-lecia szkoły, wywiad z panem Markiem Freyerem (bratankiem Alfreda, patrona szkoły) oraz kalendarium wybranych wydarzeń z lat pierwszej dekady sześcioklasowej szkoły samorządowej. Dzięki uprzejmości i życzliwości pani mgr Stanisławy Mazur, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu elektroniczna wersja książki jubileuszowej, wydanej z okazji 50-lecia naszej szkoły dostępna jest w zbiorach Tarnobrzeskiej Biblioteki Cyfrowej, a za jej pośrednictem w zbiorach wszystkich bibliotek krajowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych - kliknij tu. Życzymy zainteresowanym interesującje lektury. Wiecej na stronie: tbc.tarnobrzeg.pl - kliknij tu! Ilustracja do informacji


Absolwenci w sieci

Kontakty i wpisy na portalu "Nasza klasa" - Serwis NK.pl został wyłączony 27 lipca 2021 roku.


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.