WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY:

Szczegłówe wyniki SP3 za 2023 r.

Średnie wyniki dla szkoły: język polski - szkoła - 63% - stanin 4, gmina - 66%, powiat - 66%, województwo - 68%, kraj - 66%; matematyka - szkoła - 57% - stanin 6, gmina - 57%, powiat - 57%, województwo - 56%, kraj - 53%; język angielski - szkoła - 66% - stanin 6, gmina - 67%, powiat - 67%, województwo - 65%, kraj - 66%. Wyniki poszczególnych klas: 8 a: j. polski 67% to 5 stanin, matematyka 72% - 8 stanin, j. angielski 78% - 8 stanin; 8 b: j. polski 61% to 4 stanin, matematyka 58% - 6 stanin, j. angielski 65% - 7 stanin; 8 c: j. polski 61% to 4 stanin, matematyka 46% - 4 stanin, j. angielski 51% - 5 stanin; 8 d: j. polski 60% to 4 stanin, matematyka 57% - 6 stanin, j. angielski 74% - 8 stanin; 8 e: j. polski 65% to 5 stanin, matematyka 49% - 5 stanin, j. angielski 64% - 7 stanin;

(* skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez uczennicę/ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.)


Szczegłówe wyniki SP3 za 2022 r.

Do egzaminu w maju 2022 roku w naszej szkole przystąpiło 140 osób (w tym 127 osób napisało arkusz standardowy, statystyki CKE podaje tylko dla arkuszy standardowych). Uczennice i uczniowie w pierwszym terminie napisali egzamin z języka polskiego, z matematyki i języka angielskiego. Średni wynik szkoły z języka polskiego to 63%, jest to wynik o 3% wyższy od średniego wynik w kraju, o 2% wyższy od średniego wyniku w województwie, niższy o 1% od średniego wyniku w powiecie/gminie. Średni wynik z egzaminu z matematyki w szkole wyniósł 62%, wynik jest wyższy od wyników w kraju, województwie i gminie. Średni wynik w kraju wyniósł 57%, w województwie 59%, w powiecie/gminie 59%. Średni wynik szkoły z egzaminu z języka angielskiego wyniósł 73%, wynik jest wyższy od wyników krajowych i wojewódzkich. Średni wynik w kraju wyniósł 67%, w województwie 66%, w powiecie/gminie 73%. Wyniki poszczególnych klas: 8 "a": j. polski 68% to 7 stanin*), matematyka 75% - 8 stanin, j. angielski 75% - 7 stanin; 8 "b": j. polski 67% to 7 stanin*), matematyka 52% - 4 stanin, j. angielski 75% - 7 stanin; 8 "c": j. polski 64% to 6 stanin*), matematyka 77% - 8 stanin, j. angielski 83% - 8 stanin; 8 "d": j. polski 48% to 2 stanin*), matematyka 51% - 4 stanin, j. angielski 69% - 6 stanin; 8 "e": j. polski 69% to 7 stanin*), matematyka 65% - 7 stanin, j. angielski 73% - 6 stanin; 8 "f": j. polski 58% to 5 stanin*), matematyka 47% - 4 stanin, j. angielski 60% - 5 stanin;

(* skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez uczennicę/ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników 1 - najniższy, 2 - bardzo niski, 3 - niski, 4 - niżej średni, 5 - średni, 6 - wyżej średni, 7 - wysoki, 8 - bardzo wysoki, 9 - najwyższy.)


Szczegłówe wyniki SP3 za 2021 r.

Do egzaminu w maju 2021 roku w naszej szkole przystąpiło 86 osób. Uczennice i uczniowie w pierwszym terminie napisali egzamin z języka polskiego, z matematyki i języka angielskiego. W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. Egzamin z języka polskiego klasa 8a napisała na 59 proc. (5 stanin*), 8b na 65 proc. (6 stanin),  8c na 52 proc. (3 stanin), 8d na 55 proc. (4 stanin), średni wynik szkoły to 57 proc. Średni wynik z egzaminu z matematyki w klasie 8a wyniósł 48 proc. (6 stanin), w 8b - 56 proc. (7 stanin), 8c - 33 proc. (3 stanin), w 8d - 40 proc. (4 stanin), średni wynik szkoły wynósł 44 proc. Egzamin z języka angielskiego uczniowie z klasy 8a napisali na 72 proc. (6 stanin), 8b - 68 proc. (6 stanin), 8c i 8d osiągnęły  63 proc. (5 stanin), średni wynik szkoły wyniósł 66 proc.

(* skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez uczennicę/ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.)


Szczegłówe wyniki SP3 za 2020 r.

Ósmoklasiści SP3 uzyskali na egzaminie wyniki średnie na poziomie: j. polski (64,69%), matematyka (49,75%) oraz j. angielski (59,81%). Średnie wyniki szkoły z j. polskiego były o 5% wyższe od średniej w miastach (20-100 tys.) i średniej krajowej, 4% wyższe od średniej województwa podkarpackiego. Z matematyki średnie wyniki szkoły były o 3% wyższe od średniej w miastach (20-100 tys.), średniej województwa podkarpackiego i średniej krajowej. Z j. angielskiego - średnie wyniki szkoły były o 2% wyższe od średniej w miastach (20-100 tys.) i o 5% wyższe od średniej krajowej, 7% wyższe od średniej województwa podkarpackiego. A tak wyglądają wyniki poszczególnych klas:

  • 8 "a": j. polski 69,63% - 8 stanin*, matematyka 53,95% - 7 stanin, j. angielski 62,09% - 8 stanin;
  • 8 "b": j. polski 66,25% - 7 stanin, matematyka 47,20% - 6 stanin i j. angielski 55,45% - 7 stanin;
  • 8 "c": j. polski 58,34% - 5 stanin, matematyka 48,39% - 6 stanin i j. angielski 58,17% - 7 stanin.

(*skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez klasę/szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisjach okręgowych przyjęło się, że stanin 1. oznacza najniższy wynik egzaminu (poniżej 4 proc.), stanin 2. wynik bardzo niski, stanin 3. wynik niski, stanin 4. wynik poniżej średniego, stanin 5. wynik średni, stanin 6. wynik powyżej średniego, stanin 7. wynik wysoki, stanin 8. wynik bardzo wysoki, wreszcie stanin 9. wynik najwyższy, powyżej 95 proc.).


Szczegłówe wyniki SP3 za 2019 r.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty (15-16-17 kwietnia 2019 r.) był pierwszym w tej formule. Składał się z trzech części (po jednej w danym dniu). Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego. Druga sprawdzała wiadomości i wiedzę z matematyka, a trzecią - języka obcego. Z uzyskanych wyników wiemy, że ósmklasiści SP3 uzyskali wyniki na poziomie: j. polski (61%), matematyka (42,5%) oraz j. angielski (58%) i j. hiszpański (22%). Średnie wyniki szkoły z j. polskiego były o 2% niższe od średniej w miastach (20-100 tys.) i średniej krajowej. Z matematyki średnie wyniki szkoły były o 2,5% niższe od średniej w miastach (20-100 tys.) i średniej krajowej, a z j. angielskiego - średnie wyniki szkoły były o 3% niższe od średniej w miastach (20-100 tys.) i o 1% niższe niż średniej krajowej. W tym roku jedna osoba pisała egzamin z j. hiszpańskiego i wynik szkoły (22%) był o 16% niższy niż od średniej w miastach (20-100 tys.) i o 34% niż średniej krajowej. A tak wyglądają wyniki poszczególnych klas:

  • Klasa 8 "a": j. polski (76%), matematyka (53%), j. angielski (71%) i j. hiszpański (22%)
  • Klasa 8 "b": j. polski (60%), matematyka (47%) i j. angielski (64%)
  • Klasa 8 "c": j. polski (56%), matematyka (31%) i j. angielski (41,5%)
  • Klasa 8 "d": j. polski (48%), matematyka (33%) i j. angielski (47%)


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.