MATERIAŁY OD DYREKCJI:

Statut szkoły

Tekst jednolity z 2018 r. (pdf, 854 KB)

Pobierz...

Regulamin ucznia

Dla wszystkich klas (pdf, 234 KB)

Pobierz...

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Z poprawkami z 2018 r. (pdf, 471 KB)

Pobierz...

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Za rok szkolny 2016/2017 (pdf, 780 KB)

Pobierz...

Regulamin stołówki szkolnej

Najnowsza wersja (pdf, 436 KB)

Pobierz...

BIP Miasta Tarnobrzeg

https://bip.tarnobrzeg.pl/

Czytaj więcej...

Ewaluacja wewnętrzna

Raport za 2017/2018 (pdf, 845 KB)

Pobierz...

Program wychowawczo-profilaktyczny

Dokument (pdf, 664 KB)

Pobierz...

Harmonogram pracy szkoły

Na rok szkolny 2018-2019 (pdf, 258 KB)

Pobierz...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie SP3 za 2018 r. (pdf, 8,56 MB)

Pobierz...

Procedury bezpieczeństwa

Procedury postępowania w SP3 (pdf, 1,27 MB)

Pobierz...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie SP3 za 2019 r. (pdf, 15,77 MB)

Pobierz...

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Procedury na rok szkolny 2020/2021 (pdf, 657 KB)

Pobierz...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie SP3 za 2020 r. (pdf, 9,17 MB)

Pobierz...

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Procedury na rok szkolny 2021/2022 (pdf, 758 KB)

Pobierz...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie SP3 za 2021 r. (pdf, 4,35 MB)

Pobierz...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie SP3 za 2022 r. (pdf, 2,55 MB)

Pobierz...

Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.