EDUKACJA ON-LINE - PROPOZYCJE DLA 8 KLAS:

CKE - EGZAMIN/ZADANIA POWTÓRKOWE

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Skorzystaj...

CKE - EGZAMIN/ARKUSZE Z 2019 R.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

Skorzystaj...

CKE - EGZAMIN/INFORMATORY Z PRZYKŁADAMI

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Skorzystaj...

MEN - PASMA EDUKACYJNE TVP/PROPOZYCJE 1

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

Skorzystaj...

GOV - ZDALNE LEKCJE KLASA 8 CZ. 1

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

Skorzystaj...

LEKCJE ONLINE Z WP PILOTEM GODZ. 11

https://pilot.wp.pl/tv/#lekcje-online

Skorzystaj...

Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.