MATERIAŁY OD DYREKCJI:

Statut szkoły

Tekst jednolity z 2018 r. (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Regulamin ucznia

Dla wszystkich klas (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Z poprawkami z 2018 r. (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Za rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Regulamin stołówki szkolnej

Najnowsza wersja (do pobrania w pdf)

Pobierz...

BIP Miasta Tarnobrzeg

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/

Czytaj więcej...

Ewaluacja wewnętrzna

Raport za 2017/2018 (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Program profilaktyczno-wychowawczy

Dokument (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Harmonogram pracy szkoły

Na rok szkolny 2018-2019 (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie SP3 za 2018 r. (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Procedury bezpieczeństwa

Procedury postępowania w SP3 (do pobrania w pdf)

Pobierz...

Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.